Dictionnaire Azéri Français Commerce International (Azerbaïdjan, Iran, Géorgie, Russie, Iraq, Turquie)

EENI Dictionnaire Commerce Extérieur

Glossaire Français - Azéri Importation Exportation et Affaires Internationales

Électricité - Elektrik
Électronique - elektron
étrangers - xarici
aéroport - Aeroport
Accords - razılaşma
Accueil - indeks
Achats - tədarük
Actualités - yeniliklər
Affaires - biznes
Afin de vente - ixracat sifarişi
Agriculture - aqrokultura
Algorithmique - alqoritm
Amérique latine - Latın Amerikası
Analyse - analiz
Analyse SWOT - SWOT analiz
Appel d'offres - beynəlxalq ticarət
Arbitrage - beynəlxalq arbitraj
Assurance - sığorta
bénéficiaire - alan şəxs
bancaire - bir bankın digərinə təqdim etdiyi barat vekseli
Banque africaine de développement - Afrika İnkişaf Bankı
Banque asiatique de développement - Asiya İnkişaf Bankı
Banque islamique de développement - İslam İnkişaf Bankı
Banque mondiale - Dünya Bankı
Bibliothèque - kitabxana
branche - filialı
Brevet - Patent
Brochure - broşür
Budget - büdcə
Campagne - kampaniya
Carte - Xëritë
Catalogue - kataloq
Certification - sertifikasiya
Chômage - işsiz
Chef de la direction - yüksək vəzifəli şəxs
Chemin de fer - dəmir yol
Chemin de fer - dəmiryol nəqliyyatı
Cible - nişan
Clauses - şərt
Client - müştərisi
Commerce - ticarət
Commerce électronique - elektron kommersiya
Commerce de détail - pərakəndə satış
Commerce de gros - topdansatış
Commerce Extérieur - xarici ticarət
Commerce International - beynəlxalq biznes
Commerce international - xarici ticarət planı
Compétition - dünya bazarında rəqabət
Comptabilité nationale - milli gəlir
Concept - təsəvvür
Conclusion - nəticə
connaissances - Bilik
Conseil d'administration - direktorlar şurasi
Consommateur - istehlakçı
Consommation - sərf etmə
Consultant - konsultant
Contrat - ixracat sazişləri
Convention - konvensiya
corporation - əməkdaşlıq
Courrier électronique - e-poçt
crédit documentaire - sənədli akkreditiv
Définition - müəyyən etmə
Démographie - Demoqrafiya
Département - idarə
Densité - sıxlıq
Devise - xarici valyuta
Directeur - müdiri
distribution - bölüşdürmə
Document - Sënëd
Donneur - donor təşkilat
Douanes - Qömrükxana
Droit - qanun
Droit d'auteur - Müəllif hüquqları
Economie - ekonomiya
Emballage - qablaşdırma
Energie - Enerji
Entreprise - kompaniya
Environnement - ətraf mühit
Exécutif - icraçı
Exemple - misal
Exportations - ixracat eksport
Finance - maliyyə
Foires - ümumdünya sərgisi
Frais - müəllif haqqı
Fret - fraxt stavkası
Fuseau horaire - Saat qurşağı
Géographie - Coğrafiya
Garantie - aval
Gaz - qaz
Global - qlobal
groupe - qrup
Histoire - Tarix
Importation - idxalat
Incoterms - beynəlxalq ticarət terminləri
Industrie - Sənaye
Inflation - inflyasiyası
Information - məlumat
Intérêt - faizlər
International - beynəlxalq
Internationalisation - xarici ticarət
Internet - İnternet
Introduction - introduksiya
Investissement - investisiya
Investissement Étranger Direct - Xarici investisiyalar FDI
La chaîne d'approvisionnement - təchizat sistemi
La dette - borc
la production - istehsal
Langue - Dil
Latin - Latın dili
Lettre de crédit - ixracat akkreditivi
Liberté - azadlıq
Libre-échange - Xarici ticarət əməliyyatları
License - lisenziya
Ligue des États arabes - Ərəb Birliyi
liste - siyahı
Livre - Kitab
Local - yerli
Logistique - loqistika
Ménage - ailə
Méthodes - metodikası
Méthodologie - metodologiyasi
Management - menecment
Marché - beynəlxalq bazar
Marchand - kommersant
Marketing - Marketinqi satış
Marque - markası
Marque déposée - ticarət nişanı
Message - təşəkkürnamə
Militaire - hərbi
Millions - Milyon
Mois - Ay
Moyen-Orient - اورتاشرق
Multinationale - çoxmillətli
Navire - Gəmi

Objectifs - obyektiv
Obligation - bonla
Organisation - təşkilatın
Organisation de la Conférence islamique - İslam Konfransı Təşkilatı
Organisation des Nations Unies - Birləşmiş Millətlər Təşkilatı
Page d'accueil - mənzi
paiement en cash - kassa əməliyyatı
Paiements - ödənişlər
par habitant - hər adambaşına
Parité de pouvoir d'achat - alıcılıq qabiliyyəti üzrə parite
Pauvreté - yoxsulluq
Pays - ölkə
pays étranger - xarici bazarlar
Pays en développement - inkişaf edən ölkə
Personnalité juridique - hüquqi şəxs
Photos - fotos
Planification - planlaşdırma
politique - siyasət
Politique étrangère - xarici siyasət
Population - populyasiya
portefeuille - portfel
positionnement - pozisiyanın
Prét - borcu
Privatisation - özəlləşdirmə
Prix - ixracat qiyməti
Procédure - üsul
Processus - prosesi
Produit - ixracat məhsulu
Produit intérieur brut - ümumi daxili məhsul
Promotion - ixracatın inkişafına kömək
Propriété intellectuelle - intellektual mülkiyyət
Protocole - protokolu
Publicité - beynəlxalq reklam
Qualité - keyfiyyət təminatı
Répertoire - ticarət məlumat kitabçası
Réseau - şəbəkə
Recherche - tədqiqat
Relations internationales - xarici iqtisadi əlaqələr
Relations publiques - ictimai əlaqələ
Religion - Din
Rentabilité - gəlirlilik
Représentant - ticarət nümayəndəsi
Retourner - tərs üz
Risque - riskli
Route - Yol
Sécurité - təhlükəsizlik
Secrétaire - katib
segmentation - bazarın seqmentasiyası
Service - şirkəti
Signature - İmza
Site Web - tərəf
Statistiques - Statistika
Stratégie - strategiyası
Structure - strukturu
Superficie - sahə
Taxe sur la valeur ajoutée - əlavə dəyər vergisi ƏDV
techniques - metodu
Tendance - trend analizi
total - ümumi
Transaction - əməliyyatları
Transport par canalisation - boru kəməri
Uniform Resource Locator - URL
Union africaine - Afrika Birliyi
Union douanière - gömrük birliyi
Union européenne - Avropa İttifaqı
vendeur - ticarətçi
Vente - satış
Ville - şəhər
virement bancaire - hesablaşmaları
Voie navigable - su yolu

Dictionnaire, Azéri (Azerbaïdjan, Iran, Géorgie, Russie, Iraq, Turquie), Français

EENI- École d'Affaires