Dictionnaire Slovène Français Commerce International Slovénie

EENI Dictionnaire Commerce Extérieur

Glossaire Français - Slovène Importation Exportation et Affaires Internationales

Électricité - Elektrika
Électronique - Elektronsko
à propos de - o
étrangers - tuja
aéroport - Letališče
Accord de libre-échange nord-américain - NAFTA
Accords - sporazum
Accueil - Kazalo
Achats - Javna naročila
Actualités - Novice
Affaires - Podjetje
Afin de vente - prodaje, da
Agriculture - Kmetijstvo
Ajouter un site - Vpis strani
Algorithmique - Algoritem
Amérique latine - Latinska Amerika
Analyse - Analiza
Analyse SWOT - SWOT analiza
Appel d'offres - Ponudbe
Arbitrage - Arbitraža
Asie de l'Est - Vzhodna Azija
Associé - Pridruženi
Association des nations de l'Asie du Sud - Zveza držav Jugovzhodne Azije
Assurance - Zavarovanje
Avantage comparatif - Primerjalne prednosti
bénéficiaire - prejemnika
bancaire - banka osnutek
Banque africaine de développement - Afriška razvojna banka
Banque asiatique de développement - Azijska razvojna banka
Banque interaméricaine de développement - Medameriška razvojna banka
Banque islamique de développement - Islamska razvojna banka
Banque mondiale - Svetovna banka
Bibliothèque - bibliotekarstvo
Bilingue - bilingvizem
branche - razvejan
Brevet - Patent
Brochure - Brošura
Budget - proraèun
Côte - Obala
Campagne - Akcija
Carte - Zemljevid
Carte de paiement - Kreditne kartice
Catalogue - katalog
Certification - sprièevalo
Chômage - Brezposelnost
Chaîne de valeur - Vrednostne verige
Chef de la direction - Chief Executive Officer
Chemin de fer - Železniški prevoz
Chemin de fer - Železniški prevoz
Cible - ciljna
Clauses - Klavzule
Client - Kupec
Commerce - Trgovina
Commerce électronique - Elektronsko poslovanje
Commerce de détail - Trgovanje
Commerce de gros - Veleprodaja
Commerce Extérieur - Zunanja trgovina
Commerce International - Mednarodno poslovanje
Commerce international - Mednarodna trgovina
Communauté andine - Andska skupnost
Compétition - Tekmovanje
Comptabilité nationale - Nacionalni računi
Conclusion - Zaključek
conditions de paiement - plačilne pogoje
Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement - Konferenca Združenih narodov o trgovini in razvoju
connaissances - Znanje
Conseil d'administration - vladna komisija
Consommateur - Consumer
Consommation - potrošnja
Consultant - svetovalec
Contrat - Pogodba
Contrat à terme - Futures pogodbe
Convention - Konvencija
Coopération économique Asie-Pacifique - Azijsko-Pacifiško ekonomsko sodelovanje
corporation - Podjetje
Courrier électronique - E-pošta
crédit documentaire - Dokumentarni akreditiv
Définition - Definicija
Démographie - Demografija
Département - department
Densité - Gostota
Devise - Valuta
Directeur - Menedžer
distribution - distribucija
Document - dokument
Donneur - donator
Douanes - Carina
Droit - mednarodno pravo
Droit d'auteur - Avtorske pravice
Economie - ekonomija
Emballage - paket
Energie - Energija
Entreprise - podjetje
Environnement - okolje
Envoyer à un ami - Pošlji prijatelju
Exécutif - Executive
Exemple - Primer
Exportations - Izvoz
Faire des affaires - Poslovanja
Finance - finanèni
Foires - Sejmi
Frais - stroški
Fret - Tovorni
Fuseau horaire - Časovni pas
Fusion-acquisition - Združitve in prevzemi
Géographie - Geografija
Garantie - Jamstveni
Gaz - Plin
Global - Global
Glossaire - glosar
Gouvernement - Vlada
groupe - skupina
Hindouisme - Hinduizem
Histoire - Zgodovina
Hotel - Hotel
Importation - Import
Incoterms - INCOTERM
Indice des prix à la consommation - Indeksa cen življenjskih potrebščin
Industrie - Industrija
Inflation - Inflacija
Information - Informacija
Intérêt - Obresti
Interculturel - interkulturna
INTERMODALITÉ - Multimodalni
International - Mednarodno
Internationalisation - Internacionalizacija
Internet - Internet
Introduction - Uvod
Investissement - investicija
Investissement Étranger Direct - Neposredna tuja vlaganja
La chaîne d'approvisionnement - Dobavni verigi
La dette - Dolžniški
la production - proizvodnje
Langue - jezik

Latin - Latinščina
Lettre de crédit - Akreditiv
Liberté - svoboda
Libre-échange - Prosta trgovina
License - Licenca
Ligue des États arabes - Arabska liga
liste - Seznam
Livre - Knjiga
Local - Lokalno
Logistique - Logistika
Ménage - Gospodinjski
Méthodes - Metode
Méthodologie - metoda
Management - Vodstvo
Marché commun d'Afrique orientale et australe - Skupni trg Vzhodne in Južne Afrike
Marché commun du Sud (Mercosur) - Srečanja s podregionalnimi skupinami
Marchand - Trgovec
Marketing - Trženje
Marque - Znamka
Marque déposée - Blagovna znamka
Message - Sporočilo
Militaire - Vojaštvo
Millions - Milijoni
Mix-marketing - Trženje mix
Mois - Mesec
Monde - Svet
Mondialisation - Globalizacija
Moteur de recherche - Spletni iskalnik
Moyen-Orient - Bližnji vzhod
Multinationale - multinacionalna podjetja
Navire - Ladja
Numéro d'identification personnel - Osebna identifikacijska številka
Objectifs - Cilji
Objectifs du millénaire pour le développement - Razvojni cilji novega tisočletja
Obligation - Bond
Optimisation pour les moteurs de recherche - Optimizacija spletnih strani
Organisation - Organizacija
Organisation mondiale du commerce - Svetovna trgovinska organizacija
outils - Orodje
Page d'accueil - Domov
Page Web - Spletna stran
paiement au clic - Plačati na klik
paiement en cash - gotovinsko plačilo
Paiements - Plačila
par habitant - na prebivalca
Parité de pouvoir d'achat - Pariteta kupne moči
Pauvreté - revšèina
pays - držav
Pays - Država
Pays émergents - Nastajajočih trgih
pays étranger - tuja država
Pays en développement - država v razvoju
pays sous-développé - nerazvita država
Personnalité juridique - Pravna oseba
Photos - Slike
Planification - naèrt
politique - politika
Politique étrangère - tuja politika
Population - Prebivalstvo
Portail - portal
portefeuille - portfelj
positionnement - pozicioniranje
Prét - posojilo
Privatisation - Denacionalizacija
Prix - cena
Procédure - Postopki
Processus - proces
Produit - proizvod
Produit intérieur brut - Bruto domači proizvod
Promotion - Promocija
Propriété intellectuelle - Intelektualna lastnina
Protocole - Protokol
Publicité - Oglaševanje
Qualité - Kakovost
Réchauffement climatique - globalno segrevanje
Répertoire - Spletni imenik
Réseau - Omrežje
Recherche - Raziskava
Relations internationales - Mednarodni odnosi
Relations publiques - Odnosi z javnostmi
Religion - Religija
Rentabilité - Dobičkonosnost
Représentant - predstavnik
Retourner - Nazaj
Risque - tveganja
Route - Cesta
Sécurité - Varnost
Santé - Zdravje
Secrétaire - tajništvo
segmentation - segmentacije
Service - uslužnostne dejavnosti
Signature - Podpis
Site Web - Spletišče
Statistiques - Statistika
Stratégie - Strategija
Structure - struktura
Superficie - Površina
Taxe sur la valeur ajoutée - DDV (davka na dodano vrednost)
techniques - tehnike
Tendance - Trendi
total - skupno
Transaction - Transakcija
Transport - Promet
Transport par canalisation - Cevovodni transport
Uniform Resource Locator - URL
Union africaine - Afriška unija
Union douanière - Carinska unija
Union européenne - Evropska unija
vendeur - prodajalec
vendeuse - Prodavačica
Vente - Prodaja
Ville - Mesto
virement bancaire - bančno nakazilo
Voie navigable - Vodnih
Voyage - Potovati
Vraquier - Ladja za prevoz razsutega tovora

Dictionnaire, Slovène (Slovénie), Français

EENI- École d'Affaires