Dictionnaire Swati Français Commerce International Swaziland, Afrique du Sud, Lesotho, Mozambique

EENI Dictionnaire Commerce Extérieur

Glossaire Français - Swati Importation Exportation et Affaires Internationales

à propos de - Nge
Affaires - Kwebhizinisi
Commerce International - International Kwebhizinisi
Economie - ezomnotho
Emballage - phakethe
Géographie - Ezezwe
Information - Ulwazi
Internet - Internet
Introduction - Isingeniso
Latin - isiLathini
Livre - Íncwadzí
Management - ukuphathwa
Mois - Ínyangá
Monde - Úmhlâba
outils - Amathuluzi
Pays en développement - Ubhekiso phambili country
Produit intérieur brut - Umkhiqizo Wonke Wezwe
Réseau - Umsebenzi wokuxhumanisa
Religion - Lukholo
Retourner - Emuva
Statistiques - ezokubala
Transport par canalisation - Amapayipi
Union européenne - Ubumbano Lwamazwe AseYurophu

Dictionnaire, Swati (Swaziland, Afrique du Sud, Lesotho, Mozambique), Français (c) EENI- École d'Affaires