Dictionnaire Xhosa Français Commerce International Afrique du Sud

EENI Dictionnaire Commerce Extérieur

Glossaire Français - Xhosa Importation Exportation et Affaires Internationales

Électricité - umbane
à propos de - makhe
Actualités - iphephandaba
Affaires - ishishini
Agriculture - ulimo
Campagne - umkhankaso
Carte - imephu
connaissances - ulwazi
Consultant - isazi
Définition - intsingiselo
Département - isebe
distribution - ukwaba
Document - uxwebhu
Droit - umthetho
Economie - uqoqosho
Entreprise - umdidiyeli
Exemple - umzekelo
Foires - umboniso
Garantie - ukuqinisekisa
Gaz - igesi
Histoire - imbali
Industrie - imizi-mveliso
Information - ingcombolo
Introduction - isingeniso
la production - uveliso
Langue - Ulwimi
License - iphepha-mvume
liste - uluhlu
Livre - Incwadi
Management - ulawulo
Message - umyalezo
Millions - isigidi
Mois - inyanga
Monde - ihlabathi
Navire - isikhephe
Organisation - umbutho
Page d'accueil - umphandle
Page Web - iphepha
Paiements - intlawulo
Pauvreté - intsokolo
pays - amazwe
Pays - ilizwe
Photos - umfanekiso
Planification - ucwangciso
Population - ubalo
Prix - ixabiso
Processus - inkqubo
Promotion - ukwazisa
Publicité - isaziso
Qualité - udidi
Répertoire - isalathiso
Recherche - uphando
Religion - inkolo
Représentant - igosa
Retourner - ukubuya
Route - indlela
Sécurité - ukhuseleko
Secrétaire - unobhala
Service - iinkonzo
Stratégie - icebo
Structure - ulwakhiwo
Superficie - ingingqi
Transport - uhambo
vendeur - umthengisi
Ville - idolophi

Dictionnaire, Xhosa (Afrique du Sud), Français